Worldfone4x

Worldfone4x


Bán Hàng

Cài đặt

MÔ TẢ WORLDFONE4x

Ứng dụng Worldfone4x giúp chủ doanh nghiệp mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và telesales bán hàng chuyên nghiệp

Tính năng Worldfone4x:

  1. Chăm sóc khách hàng (In Bound):
    a. Popup thông tin khách hàng gọi đến, xem thông tin, ghi chú khách hàng, xem thông tin ghi chú cuộc gọi
    b. Last call: Hệ thống sẽ đỗ cuộc gọi cho người liên hệ trước đó. Được chọn lựa cuộc gọi trước đó có trả lời hoặc không trả lời.
    c. Hiện thị báo cáo thống kê cuộc gọi chưa được xữ lý
    d. Báo cáo Call center

2. Telesales bán hàng (Out Bound):
a. Popup thông tin khách hàng khi gọi ra, xem thông tin, ghi chú khách hàng, xem thông tin ghi chú cuộc gọi
b. Đặt lịch gọi lại
c. Quản lý cước gọi: Phần mềm tính cước theo từng nhà mạng cho nhiều đầu số và nhiều 
vùng khác nhau
d. Quản lý chiến dịch gọi ra
e. Hỗ trợ phân bổ đều, có trọng số hoặc Agents tự động get danh sách
f. Hỗ trợ 3 thuật toán gọi trong danh sách:
            ▪ Click to Call: Click và gọi từng số.
            ▪ Progressive: Gọi tuần tự danh sách từ trên xuống dưới. Khi hoàn tất cuộc gọi nhân viên chọn Available tiếp tục gọi cuộc thứ hai.
            ▪ Preditive: Kết thúc cuộc thứ nhất hệ thống tự động gọi cuộc thứ 2. Supervisor/Admin có thể set thời gian hệ thống tự động gọi.
g. Báo cáo đầy đủ các cuộc gọi ra

    3. Tính năng hệ thống:

a. Giám sát trạng thái agents,
b. Tương tác cuộc gọi hiện hành của nhân viên:
            ▪ Listsen: Nghe giám thính (nghe xen), khách hàng và nhân viên không biết.
            ▪ Whistper: Nghe hỗ trợ nhân viên. Khách hàng không nghe quản lý nói.
            ▪ Barge: Đàm thoại ba người.
            ▪ Hangup: Cúp máy cuộc gọi hiện hành.
c. Báo cáo tất cả cuộc đến và đi, cuộc gọi nhỡ, điều phối cuộc gọi vào theo nhu cầu của doanh 
nghiệp

4. Tích hợp Haravan và CRM/ERP bên thứ 3a

       a. Tích hợp, trao đổi thông tin đơn hàng với web Haravan
b. Khi có cuộc gọi đến hoặc nhân viên gọi ra cho khách hàng, popup thông tin:
            ▪ Hiện thị thông tin khách hàng
            ▪ Hiện thị đơn hàng, lịch sử giao dịch của khách hàng
            ▪ Nhân viên thêm ghi chú cho khách hàng
            ▪ Giúp nhân viên nắm được thông tin khách hàng để tư vấn/ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Chat Facebook Chat Zalo NHẬN BÁO GIÁ