Host Phổ Thông

Gói Cá nhân 1

2 GB
Dung lượng

40GB
Băng Thông


60
Địa chỉ Email


2
Addon Domain


10
Sub Domain


10
Park Domain


1
Mysql Server


2
Mysql


199.000
Vnđ/tháng


2.388.000
Vnđ/năm

gói Cá nhân 2

3 GB
Dung lượng

70GB
Băng Thông


120
Địa chỉ Email


3
Addon Domain


30
Sub Domain


30
Park Domain


2
Mysql Server


3
Mysql


279.000
Vnđ/tháng


3.348.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

5 GB
Dung lượng

160GB
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


5
Addon Domain


60
Sub Domain


60
Park Domain


5
Mysql Server


3
Mysql


406.000
Vnđ/tháng


4.872.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

7 GB
Dung lượng

280GB
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


7
Addon Domain


120
Sub Domain


120
Park Domain


10
Mysql Server


10
Mysql


500.000
Vnđ/tháng


6.000.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

8 GB
Dung lượng

340GB
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


8
Addon Domain


180
Sub Domain


180
Park Domain


20
Mysql Server


20
Mysql


542.000
Vnđ/tháng


6.504.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp nhỏ

10 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


10
Addon Domain


400
Sub Domain


400
Park Domain


35
Mysql Server


35
Mysql


600.000
Vnđ/tháng


7.200.000
Vnđ/năm

Host Thương Mại

Doanh nghiệp vừa

16 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


16
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


80
Mysql Server


80
Mysql


840.000
Vnđ/tháng


10.088.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

20 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


20
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


110
Mysql Server


110
Mysql


1.000.000
Vnđ/tháng


12.000.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

30 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


30
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


300
Mysql Server


300
Mysql


1.304.000
Vnđ/tháng


16.080.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

50 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


2.000.000
Vnđ/tháng


24.000.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

60 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


2.335.000
Vnđ/tháng


28.020.000
Vnđ/năm

Doanh nghiệp vừa

70 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


2.675.000
Vnđ/tháng


32.040.000
Vnđ/năm

Host ViP

Gói vip 1

80 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


3.000.000
Vnđ/tháng


36.000.000
Vnđ/năm

Gói vip 2

90 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


3.335.000
Vnđ/tháng


40.020.000
Vnđ/năm

Gói vip 3

100 GB
Dung lượng

KGH
Băng Thông


KGH
Địa chỉ Email


KGH
Addon Domain


KGH
Sub Domain


KGH
Park Domain


KGH
Mysql Server


KGH
Mysql


3.675.000
Vnđ/tháng


44.040.000
Vnđ/năm