AZ Multilanguage

AZ Multilanguage


Bán Hàng

Cài đặt

 

  • Quản lý sản phẩm và trang nội dung với nhiều ngôn ngữ khác nhau dễ dàng
  • Khách xem và tìm hiểu sản phẩm với nhiều ngôn ngữ khác nhau
  • Tăng số lượng đơn hàng cũng như thu hút thêm người mua hàng

Thiết lập và chọn các ngôn ngữ sẽ hiển thị:

 

Cấu hình các field tương ứng giữa các ngôn ngữ

 

Nhập ngôn ngữ thứ 2 của sản phẩm:

 

Ngôn ngữ tiếng Việt:

 

Ngôn ngữ tiếng Anh:

 

Bạn vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng AZSEO để được tư vấn trải nghiệm ứng dụng này tốt nhất:
– Phone:
– Email: 
– Miễn phí thiết lập giao diện 2 ngôn ngữ (chỉ áp dụng 1 lần) khi thanh toán ứng dụng 12 tháng.
Chú ý: Khi quý khách đổi giao diện khác, ứng dụng vẫn sử dụng được, nhưng giao diện 2 ngôn ngữ sẽ phải làm lại.

Chat Facebook Chat Zalo NHẬN BÁO GIÁ